Skladatelé a Praha

Čeští a světoví skladatelé spjatí s Prahou

O Praze se říká, že je „Mekkou klasické hudby“. Mnozí světoznámí skladatelé nazývali Prahu svým domovem. České hlavní město, jeho magická atmosféra a kulturní prostředí, mělo na jejich tvorbu zásadní vliv. Území Čech bylo také rodným místem několika hudebních géniů, kteří se proslavili po celém světě.

Čtěte dál a dozvíte se o slavných skladatelích spjatých s Prahou:

Antonín Dvořák
Bedřich Smetana
Bohuslav Martinů
Jan Dismas Zelenka
Leoš Janáček
Antonio Vivaldi
Ludwig van Beethoven
Wolfgang Amadeus Mozart

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antonín Dvořák (1841-1904)

Dvořák je druhým českým skladatelem, který dosáhl celosvětového uznání. Již za svého života se Antonín Dvořák stal jedním z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho laskavá, veselá a hluboká hudba i ve 21. století přináší posluchačům i umělcům radost a naději. 

Dvořák se narodil v Nelahozevsi u Prahy do chudé rodiny hostinského, řezníka a amatérského hudebníka. Dvořák od šesti let hrál na housle a obveseloval místní tancovačky. Bylo pro něj naplánováno, že převezme rodinný podnik, ale bylo jasné, že jeho cesta se ubírá jiným směrem...

Přestěhoval se do Prahy, kde studoval varhany a němčinu a žil se svou vzdálenou rodinou.  Po promoci přijal místo violisty v nevelkém orchestru Karla Komzáka vystupujícího v restauracích a promenádách. Devět let vystupoval se souborem v Prozatímním divadle a zároveň psal vlastní hudbu. Později pracoval tři roky jako varhaník v kostele sv. Vojtěcha a vydělával na státních stipendiích. 

Dvořák vystupoval ve Velké Británii, Rusku a od roku 1891 do roku 1895 žil v Americe, kde komponoval svá nejslavnější díla. Antonín Dvořák zemřel v Praze.

Zajímavá fakta o Antonínu Dvořákovi: 

 • Dvořák miloval vlaky. Jeho láska k vlakům pravděpodobně pramenila z raných zážitků souvisejících se stavbou železniční trati procházející Nelahozevsí.
 • Studoval hru na varhany v Ústavu pro církevní hudbu v Praze.
 • Jeho první skladby zůstaly bez povšimnutí.
 • Johann Brahms sehrál důležitou roli v úspěchu Antonína Dvořáka. Brahms si Dvořáka všiml během rakouského státního stipendia pro skladatele, ve kterém byl Brahms porotcem. Později se stal Dvořákovým mentorem.
 • V Americe Dvořák vytvořil svá nejslavnější díla: Smyčcový kvartet F dur „Americký“, op. 96, Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 a Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95
 • Dvořák se oženil s manželkou Annou poté, co byl odmítnutý její sestrou Josefínou. Měli spolu devět dětí (z nichž tři děti zemřely předčasně).
 • Josef Suk byl jeho zeť.
 • Vila Amerika - Muzeum Antonína Dvořáka v Praze bylo otevřeno v roce 1932. 

Dvořákova nejznámější tvorba: 

Mnohé Dvořákovy skladby, například Slovanské tance a jeho rozsáhlá sbírka písní, byly přímo inspirovány českou, moravskou a další slovanskou tradiční hudbou.

 • Symfonie: Symfonie č. 1-8Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95, 
 • Symfonické básně: Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek 
 • Vokálně-instrumentální skladby, oratoria, kantáty: Stabat Mater, Requiem, Te Deum, Mše D dur, Svatá Ludmila, Svatební košile
 • Smyčcová hudba: Smyčcový kvartet F dur „Americký“, op. 96
 • Opery: Rusalka, Jakobín, Čert a Káča 
 • Písně: Biblické písně
 • Klavírní skladby: Slovanské tance, Humoresky

Navštivte Dvořákovu síň v Rudolfinu pro neopakovatelný hudební zážitek!

Bedřich Smetana (1824-1884)

Smetana je považován za "otce" české hudby a zakladatele moderní české národní hudby. Spolu s Antonínem Dvořákem, Leošem Janáčkem a Bohuslavem Martinů patří doma i ve světě mezi nejhranější české skladatele. Narodil se v Litomyšli do poměrně movité rodiny, jeho otec František Smetana byl uznávaným sládkem a amatérským hudebníkem. 

Smetana vyrůstal v obrozeneckém období, aktivně se zúčastnil revolučního dění v roce 1848, jako vlastenec patřil ke generaci umělců Národního divadla. Ve světě se proslavil díky jeho opeře Prodaná nevěsta a cyklu symfonických básní Má vlast.

Zajímavá fakta o Bedřichu Smetanovi: 

 • Bedřich Smetana začal projevovat hudební talent od útlého věku. Poprvé sólově vystoupil s hrou na klavír v šesti letech.
 • Studium ho nebavilo, vystřídal několik škol. Nakonec odmaturoval na plzeňském gymnáziu, i když s "odřenýma ušima". 
 • Smetana do svých téměř 40 let neuměl česky.
 • Mezi Smetanovy přátelé patřili skladatel Franz Liszt a spisovatel Jan Neruda. 
 • Byl dvakrát ženatý, měl 6 dcer, tři z nich zemřely v raném dětství.
 • Smetana žil pět let ve Švédsku, kde mj. vyučoval hudbu a skládal. 
 • V 70. letech 19. století ohluchl. Přesto složil jedny z nejvýznamějších děl: operu Šárka a cyklus symfonických básní Má vlast.
 • Smetana se v roce 1884 psychicky zhroutil a o několik měsíců později zemřel v Ústavu pro choromyslné v Praze na Vinohradech.
 • Smetana je pohřben na Vyšehradě (hrob č. 57).

Smetanova nejznámější tvorba:

 • Orchestrální hudba: Má vlast, Oldřich a Božena 
 • Opery: Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství
 • Komorní hudba: Smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života“
 • Písně: Večerní písně

Secesní Smetanova síň Obecního domu nabízí pravidelné koncerty vážné hudby. 

Bohuslav Martinů (1890-1959)

Martinů byl český skladatel moderní klasické hudby. Napsal obrovské množství hudby, včetně šesti symfonií, 15 oper, 14 baletních partitur a mnoha orchestrálních, komorních, vokálních a instrumentálních děl. Byl houslistou České filharmonie a krátce studoval u českého skladatele a houslisty Josefa Suka. 

Martinů se narodil v Poličce do rodiny švece. Prožil 17 let v Paříži, několik let v USA a poslední roky strávil ve Švýcarsku, kde také zemřel. Kvůli komunistickému režimu v tehdejším Československu se nemohl vrátit do své rodné země. V pozdějších letech řešil Martinů ve svých skladbách vážné filozofické otázky o smyslu života, tajemství člověka. Tato nová dimenze přinesla do jeho skladeb poetičnost a meditativnost. Díky ohromné píli se z výbojného mladíka vyvinul umělec velkého ducha, jehož skladbám po všech stránkách kompozičně dokonalým nechybí ani hluboký duchovní rozměr. 

Zajímavá fakta o Bohuslavu Martinů:

 • Martinů se narodil a první roky svého života strávil ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce.
 • Hudbě se věnoval od první třídy, jeho prvním učitelem hry na housle byl všestranný pedagog Josef Černovský, na kterého rád vzpomínal.
 • Martinů poprvé vystoupil na veřejnosti v roce 1905. 
 • Z Pražské konzervatoře byl vyloučen pro "nenapravitelnou nedbalost".
 • S orchestrem Národního divadla cestoval po Evropě a později byl členem renomované České filharmonie pod vedením Václava Talicha.
 • Jeho hudba byla ovlivněna jazzem. 
 • Martinů byl ženatý s francouzskou krejčovou Charlottu Quennehen.
 • Česká skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová byla jeho žákyní.

Nejznámější tvorba Bohuslava Martinů: 

 • Orchestrální hudba: Památník Lidicím, Symfonie č. 1, Symfonie č. 3, Symfonie č. 4, H 305, Symfonie č. 6, H 343 (známá jako"Symfonické fantazie")
 • Vokální hudba: Epos o Gilgamešovi, H 351
 • Opera: Řecké pašije, Juliette (Snář)
 • Balet: Istar

Jan Dismas Zelenka (1649-1745)

Zelenka byl jeden z nejvýznamnějších skladatelů a hudebníků vrcholného baroka, jehož netradiční mistrovské skladby mají své opodstatněné důležité místo v programech koncertů vážné hudby po celém světě. Zelenka se narodil v malé vesničce Lounovice pod Blaníkem jako nejstarší z 8 sourozenců.

Jeho otec byl učitelem a varhaníkem v Lounovicích. O jeho raných letech toho moc nevíme, ale hudební vzdělání získal na jezuitském koleji Klementina v Praze a pokračoval ve studiu ve Vídni. Zelenka zkomponoval jedno ze svých hlavních děl, Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae Corona – Melodrama de Sancto Wenceslao, ZWV 175 k příležitosti korunovace císaře Karla VI.

Zajímavá fakta o Janu Dismasi Zelenkovi: 

 • Většinu svého profesního života strávil v Drážďanech, kam přišel ve věku 30 let. 
 • Zelenka se nikdy neoženil a neměl děti. 
 • Zelenkova hudba byla obdivována světovými skladateli - např. G. P. Telemann a J. S. Bach. 
 • Jeho dílo znovuobjevili František Palacký a Bedřich Smetana. 
 • Zelenkova hudba je ovlivněna českou lidovou hudbou tehdejší doby.
 • Celosvětově se proslavil svými duchovními a harmonickými barokními skladbami.

Zelenkova nejznámější tvorba: 

Většina Zelenkových skladeb byla duchovní díla, která zahrnovala tři oratoria, 12 mší a mnoho dalších skladeb duchovní hudby:

Mše: Missa Sanctae Caeciliae G dur, ZWV 1
Skladby pro velikonoční týden: Il Serpente del bronzo (Cantata Sacra), ZWV 616 Lamentationes pro hebdomada sancta c moll, F dur, B dur, g moll, A dur, F dur ZWV 53
Instrumentální hudba: Šest sonát F dur, g moll, B dur, g moll, F dur, c moll, ZWV 181
Magnificat: Magnificat D dur ZWV 108
Světská vokální hudba: Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae Corona: Melodrama de Sancto Wenceslao, ZWV 175

Leoš Janáček (1854-1928)

Janáček je jedním z nejvýznamnějších českých skladatelů výrazně ovlivněných moravskou lidovou hudbou. Složil mnoho oper, orchestrálních a sborových děl a hudebních skladeb. Narodil se v malém městě Hukvaldy na Moravě do rodiny 14 dětí. Jeho otec byl učitel. Janáček získal hudební vzdělání v Brně a později vystudoval Vyšší odbornou školu varhan v Praze, kde se stal učitelem hudby.

Zajímavá fakta o Leoši Janáčkovi: 

 • Janáčkův život je úzce spjat s Brnem.
 • Právě láska k moravské lidové hudbě měla největší vliv na jeho tvorbu.
 • Jeho ranou hudbu ovlivnil velký český skladatel Antonín Dvořák, se kterým ho pojilo dlouhodobé přátelství.
 • Janáček byl ženatý, měl dvě děti, syna Vladimíra, který zemřel ve 2 letech, a dceru Olgu, která zemřela ve 22 letech.
 • Janáček řídil Českou filharmonii v letech 1881-1888.
 • Byl zamilovaný do o 38 let mladší Kamily Stösslové, která ho inspirovala k vytvoření hlavních postav v jeho třech operách (Káťa Kabanová, Lška Bystrouška a Emilia Marty ve Věci Makropulos)
 • Návštěva Ruska a studium ruské literatury ovlivnily jeho pozdější tvorbu (opera Katya Kabanová a rapsodie Taras Bulba)
 • Janáček velmi obdivoval P. I. Čajkovského.

Janáčkova nejznámější tvorba: 

 • Opera: Šárka, Její pastorkyňa, Věc Makropulos, Z mrtvého domu, Výlet pana Broučka do Mĕsíce a Výlet pana Broučka do XV. stoleti, Příhody Lišky Bystroušky, Káťa Kabanová
 • Orchestrální hudba: Mša glagolskaja (Glagolská mše), Taras Bulba
 • Vokální skladby: Zápisník zmizelého, Říkadla 

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Vivaldi je považovaný za jednoho z největších barokních skladatelů, jehož sláva znovu vzrostla ve 20. století. Jako skladatel, virtuózní houslista, pedagog a kněz svým životem a genialitou ovlivnil velké množství významných umělců. Vivaldi se narodil v Benátkách a měl 5 sourozenců.

Jeho otec byl holič a profesionální houslista. Právě on učil Vivaldiho hrát na housle. V 15 letech začal Vivaldi také studovat na kněze. Za svůj život napsal Vivaldi cca. 800 kusů děl.

Zajímavá fakta o Antonio Vivaldim: 

 • Díky jeho zrzavým vlasům se mu přezdívalo il Prete Rosso (Rudý kněz).
 • Vivaldi trpěl formou astmatu, která ho omezovala v kázání mší, ale umožňovala mu více času na psaní hudby.
 • Téměř 30 let působil jako houslový mistr v sirotčinci Ospedale della Pieta. Během této doby komponoval svojí nejslavnější hudbu.
 • Už za Vivaldiho života byla jeho hudba v Praze velmi populární.
 • Il cimento dell´ armonia e dell´ inventione“ (obsahuje Čtvero ročních období) věnoval pražskému šlechtici Václavovi z Morzinu, který Vivaldiho finančně podporoval.
 • Mezi obdivovatele Vivaldiho hudby patřil i J. S. Bach. Přepsal několik Vivaldiho koncertů pro klávesy, smyčce, varhany a cembalo.
 • Vivaldi věnoval cyklus koncertů La Cetra císaři Karlovi VI. Habsburskému. Ten ho jmenoval rytířem. 
 • Vivaldi se nikdy neoženil, ale spekulovalo se o vztahu s mladiškou zpěvačkou Annou Tessieri.
 • Ačkoli Vivaldi napsal kolem 800 různých děl, jeho hudba se od jeho smrti v roce 1741 hrála jen zřídka. Velká část Vivaldiho hudby, která byla ztracena nebo skryta, je postupně znovuobjevována.

Vivaldiho nejznámější tvorba: 

 • Houslové koncertyČtvero ročních obdobíViolin Concerto in A minor, "La tempesta di mare’, 
 • Orchestrální hudba: Gloria
 • String concerts: ‘L'Estro Armonico: Violin Concerti a moll, op. 3, č. 6, RV356
 • Duchovní hudba: Gloria RV 589, Credo RV 591, Stabat Mater RV 621 a moteto O qui coeli terraeque serenitas RV 631
 • Opera: Orlando furioso, L’Olimpiade

Poslechněte si Čtvero ročních období ve Smetanově síni Obecního domu a v Zrcadlové kapli Klementina.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Beethovenovo dílo patří k nejhranějším dílům vážné hudby všech dob. Jeho tvorba spojovala klasický styl a romantickou éru hudby. Beethoven se narodil v německém Bonnu a měl dva mladší bratry (čtyři další sourozenci zemřeli během dětství). Jeho otec přiměl Beethovena, aby celý den cvičil na klavír.

Po smrti své matky učil na klavír, aby zajistil své bratry, protože jeho otec se dal na alkohol. Svá nejdůležitější díla složil jako hluchý.

Zajímavá fakta o Ludwigu van Beethovenovi:

 • Traduje se, že Beethoven vystupoval i před W. A. ​​Mozartem, který si nemohl nevšimnout jeho talentu.
 • Krátce ho učil i Joseph Haydn, ale moc dobře spolu nevycházeli. 
 • Sluch začal ztrácet ve 26 letech, ve 45 letech Beethoven úplně ohluchl.
 • Beethoven se nikdy neoženil. Zamilovával se do nedosažitelných žen. 
 • Beethovenova nejznámější symfonie č.5, kterou napsal v době, kdy už byl kompletně hluchý, je jednou z nejčastěji hraných a neznámějších symfonií. 
 • Pro své potenciální partnerky psal Beethoven sonáty. 
 • Pro slavnou Symfonii č. 9 použil Beethoven text básně Óda na radost složenou Friedrichem Schillerem, předním německým filozofem, spisovatelem a básníkem.
 • Několikrát navštívil Prahu, kde i koncertoval. O jeho návštěvách se zmiňoval český skladatel Václav Jan Tomášek, který se s Beethovenem stýkal. 

Beethovenova nejznámější tvorba: 

 • Symfonie: Symfonie č. 3 Es dur, Op. 55,– ‘Eroica’ Symfonie č. 9 d moll, Op. 125 „S Ódou na radost“Symfonie č. 7 A dur op. 92, Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“
 • Sonáty: Klavírní sonáta č. 23 f moll op. 57 „Appassionata“Klavírní sonáta č. 8 c moll op. 13 „Patetická“, Klavírní sonáta č. 14 cis moll „Quasi una fantasia“, Op. 27 č. 2, Houslová sonáta č. 9, Op. 47
 • Opera: Fidelio, op.72

Navštivte Lobkowiczký palác na Pražském hradě a prohlédněte si první tištěné vydání Symfonie Eroica s věnováním knížeti Lobkowiczovi.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart je nejslavnějším skladatelem všech dob. Po celém světe je uznáván jako geniální skladatel a klavírní virtuos. Během svého života komponoval díla světského i duchovního charakteru. Narodil se v Salcburku. Jeho rodiče měli 6 dětí, ale pouze Mozart a jeho sestra Maria Anna přežili dětství.

Jeho otec byl talentovaný skladatel, dirigent a houslista. Od velmi mladého věku Mozart cestoval po Evropě a jeho ryzí  talent předpovídal, že jeho sláva jen tak nepomine. Období peněz a bohatství často střídaly momenty chudoby a nejistoty, nechtěl se zavazovat společnosti, přál si být svobodným umělcem. Kočovný život měl také dopad na jeho zdraví - Mozart prodělal za svůj život hodně nemocí.  Nejznámějším zobrazením Mozartova života je film režiséra Miloše Formana nazvaný jednoduše Amadeus.

Zajímavá fakta o W. A. Mozartovi:

 • Mozart začal skládat v 5 letech. Svou první symfonii napsal, když mu bylo 8 let. 
 • Svou první velkou mši, Missa Brevis v d moll, složil ve 12 letech. 
 • Studoval a obdivoval díla Bacha, Händela a Haydna.
 • V říjnu 1787 Mozart dirigoval premiéru své opery Don Giovanni ve Stavovském divadle v Praze. Stavovské divadlo je jediným divadlem na světě, kde můžete vidět Mozartovu operu uvedenou na původní scéně.
 • V roce 1782 se oženil s Constanze Weberovou a měl šest dětí, ale pouze dvě přežily dětství.
 • V roce 1787 získal místo dvorního skladatele pro císaře Josefa II. 
 • Byl římským katolíkem a některá z jeho největších děl byla náboženského charakteru.
 • Poslední Mozartův opus, zádušní mše Rekviem d moll zůstala nedokončena.
 • Příčina jeho smrti je stále záhadou.

Mozartova nejznámější tvorba: 

 • Orchestrální díla: Symfonie č. 41 „Jupiter“ C dur, Symfonie č. 31 „Pařížská“ D dur​​​​​, Symfonie č. 40 g moll
 • Piano works: Sonáta A dur pro klavír K 331, Sonáta C dur pro klavír K330
 • Opera: Kouzelná flétna, Figarova svatba, Don Giovanni, Cosi fan tutte
 • Instrumentální koncerty: Koncert pro klarinet A dur, K 622, Smyčcový kvartet č. 5 F dur K168, Smyčcový kvartet č. 20 D dur K499
 • Duchovní skladby a mše: Zádušní mše Rekviem d moll, Korunovační mše C dur, Ave Verum Corpus, K618, Te Deum, K 141, Exsultate, jubilate, K165

Český národní symfonický orchestr - koncerty

Český národní symfonický orchestr - koncerty - Náhled

Sezóna 2024

Symfonické koncerty cenami ověnčeným ČNSO přináší špičkové hudebníky a programy plné klasické nebo filmové hudby. Budete nadšení! Užijte si Novosvětskou symfonii A. Dvořáka v noblesní Smetanově síni Obecního domu.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - Náhled

Sezóna 2024

Symfonický orchestr FOK obohacuje kulturní život hlavního města a reprezentuje českou kulturu v zahraničí na té nejvyšší úrovni již více než 75 let. Vybírejte z vynikajících koncertů, které tento orchestr hraje či organizuje.

Koncerty ve Smetanově síni Obecního domu

Koncerty ve Smetanově síni Obecního domu - Náhled

Sezóna 2023-2024

Architektonická perla a mistrovské dílo secesního stylu, luxusně zdobená, nádherná Smetanova síň nabízí dech beroucí poslech klasické hudby v podání předních symfonických orchestrů nebo komorních souborů.

Vzdělávací programy České filharmonie

Vzdělávací programy České filharmonie - Náhled

Sezóna 2024-2025

Koncerty a lákavé interaktivní workshopy pro zvídavé děti a jejich neméně zvídavé rodiče, pro teenagery i dospělé. Přijďte do Rudolfina strávit čas s členy České filharmonie a zažijte radost z hudby a hudebního tvoření. Naučte se něco nového.

Představení černého divadla v Praze

Představení černého divadla v Praze - Náhled

Poetika černého divadla okouzluje děti i dospělé. Nenechte si ujít představení černých divadel v Praze. Světelné efekty, profesionální taneční výkony, podívaná plná kouzel, která nadchne Vás i Vaše děti!

Staroměstské náměstí koncerty

Staroměstské náměstí  koncerty - Náhled

Zahoďte předsudky o Staroměstském náměstí. Je sice plné turistů, ale také krásných míst! Zajděte si na příjemný koncert klasické hudby do kostela sv. Mikuláše nebo navštivte kostel Panny Marie před Týnem.

Varhanní festival v bazilice sv. Jakuba

Varhanní festival v bazilice sv. Jakuba - Náhled

Srpen a září 2024

Dopřejte si hudební hostinu, koncerty Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice sv. Jakuba. Uslyšíte díla J. S. Bacha, M. Regera a dalších. Špičkoví varhaníci z Německa, Francie, Polska, Dánska i České Republiky rozezní nejslavnější a největší varhany v Praze.

Nezapomenutelné koncerty v Rudolfinu

Nezapomenutelné koncerty v Rudolfinu - Náhled

Máte rádi spíše komorní repertoár či preferujete orchestrální hudbu? Anebo obojí? Koncerty v Sukově síňi potěší milovníky komorní hudby a Dvořákova síň zase naplní očekávání posluchačů orchestrální hudby.

Varhanní festival na Pražském hradě

Varhanní festival na Pražském hradě - Náhled

Červenec 2024

Využijte jedinečnou příležitost zažít Katedrálu sv. Víta na Pražském hradě naplněnou hudbou. Během série pěti letních koncertů zahrají vynikající varhaníci z ČR i zahraničí na unikátní Mölzerovy varhany. Skladby J. S. Bacha, R. Schumanna a dalších.

Klasické koncerty na Pražském hradě

Klasické koncerty na Pražském hradě - Náhled

Památné sídlo králů, největší hradní komplex na světě, místo s překypující kulturní historií, to je Pražský hrad. V jeho areálu si můžete vychutnat tóny klasické hudby, ať již dáte přednost vznešené bazilice sv. Jiří či příjemnému Lobkowiczkému paláci.

Koncerty klasické hudby v Klementinu

Koncerty klasické hudby v Klementinu - Náhled

Přehled koncertů v Zrcadlové kapli, kostele Nejsv. Salvátora či kostele sv. Klimenta mají vynikající uměleckou úroveň a patří mezi nejkrásnější koncertní síně.

Koncerty v pražských synagogách

Koncerty v pražských synagogách - Náhled

Komorní koncerty vážné hudby, jazzu a židovské hudby v krásných prostorách Španělské a Maiselovy synagogy na Starém Městě. Dovolte si vypnout a zaposlouchat se do lahodných tónů.

Skupinové slevy

Skupinové slevy - Náhled

Chystáte se na koncert nebo představení a je vás více než 10? Nabízíme množstevní slevy 10% a výše! Kontaktujte nás zde, pomocí formuláře, zajistíme vám vstupenky za bezkonkurenční cenu.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy - Náhled

Věnujte jedinečný dárek - poukaz na vstupenky! Stylový poukaz můžete vyladit osobním vzkazem, a Vaši blízcí si budou moci vybrat koncert podle svého přání.

Koncerty vážné hudby zdarma

Koncerty vážné hudby zdarma - Náhled

Prohlédněte si seznam zajímavých hudebních událostí v Praze zdarma. Od jazzového festivalu po letní koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí či koncerty Hudební akademie múzických umění.