10.duben 2024 (st)
19:00

Antonín Dvořák: Stabat Mater

Orchestr. sbor a sólisté

Kostel U Salvátora (Salvátorská ul.) | Klasická hudba

90 minut | Není k dispozici

Tato akce již není dostupná.

Tato akce již proběhla. Neváhejte a vyberte si jinou akci z naší nabídky. Můžete k tomu použít odkazy níže, nebo naše přehledné vyhledávání.

Kam jít?

Zobrazit detail
Datum: 10. dubna 2024 | 19:00 (st)
Místo: Kostel U Salvátora (Salvátorská ul.)
Délka: 90 minut
Stav: Není k dispozici
Recenze: (4)
Sleva pro skupinu
Vstupenka v mobilu

Po Velikonocích si můžete v kostele U Salvátora vychutnat Dvořákovo velkolepé Stabat Mater 

Program:

  • Antonín Dvořák | Stabat Mater pro sóla, sbor a orchestr op. 58 

Účinkující: 

Petra Kovářová - soprán
Dorota Ryšánková - alt
Vojtěch Pošvář - tenor
Marek Jansta - bas

Komorní smíšený sbor Canti di Praga
Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
Jan Svejkovský 
- dirigent 

Komorní smíšený sbor Canti di Praga má své počátky v roce 1992, kdy pod vedením prof. Jiřího Chvály začínal jako dívčí sbor složený z absolventek Kühnova dětského sboru. Sbor vystupuje nejčastěji a capella, provádí ale také velká oratorní díla. V minulosti spolupracoval např. s Českou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Ústřední hudbou AČR, folklórním souborem Hradišťan a dalšími umělci. Pravidelně vystupuje na společných koncertech s Kühnovým dětským sborem. Oživením tradičního repertoáru je pravidelná spolupráce s Pražským filmovým orchestrem na koncertech filmové hudby, naposledy v lednu 2024 v Obecním domě. V letech 2015 a 2016 byl sbor pozván ke spolupráci při uvedení velkolepých audiovizuálních projekcí filmů Titanic a Amadeus, při kterých byly tyto filmy promítány za doprovodu živé hudební produkce. Od roku 2014 vede Canti di Praga sbormistr Jan Svejkovský.

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice je složen ze studentů 1. – 3. ročníku, kteří nestudují sólový zpěv a nehrají v symfonickém orchestru. Během pětačtyřicetileté existence školy působil při nejrůznějších příležitostech, hlavně v souvislosti s některými významnými projekty. Zakladatelem sboru byl Vlastislav Novák. Od roku 2009 pracoval sbor nepřetržitě pod uměleckým vedením Tomáše Židka a v úzké spolupráci s dirigentským oddělením školy. Často spolupracuje se školním symfonickým orchestrem a dalšími pěveckými sbory regionu. Z nejvýznamnějších počinů uveďme nastudování Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákova Stabat Mater či Mozartova Requiem. V červnu 2018 se s úspěchem zúčastnil festivalu Foersterovy Osenice. V září 2018 převzal vedení tělesa Jan Fajfr, v současné době je sbormistrem Ondřej Mejsnar. 

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice byl ustaven brzy po vzniku školy. Už od počátku působí jako nedílná součást výuky a studentské praxe, kdy se budoucí profesionálové aktivně seznamují s českou i světovou hudební literaturou. Pravidelně doprovází vynikající studenty a absolventy školy a účastní se mnoha dalších akcí v jejím rámci. Na jeho umělecké činnosti se jako dirigenti podíleli zejména Otakar Tvrdý, Vladimír Kulík nebo Jaroslav Brych. Od roku 1910 stojí v jeho čele Tomáš Židek. Zvláště za jeho vedení se činnost orchestru rozšířila daleko mimo své působiště a výrazně obohacuje kulturní život nejen Pardubic, ale i celého kraje. Ve své historii se orchestr úspěšně zhostil řady vlastních projektů, např. nastudování Smetanova cyklu Má vlast, oper Prodaná nevěsta, Hubička (Smetana), V studni (Blodek), Sestra Angelika (Puccini), Rusalka (Dvořák) Dvořákova Stabat MaterŠeherezády Rimského-Korsakova, Hindemithových Symfonických metamorfóz a dalších děl. Několikrát se zúčastnil rozhlasové soutěže Concerto Bohemia, v níž se v roce 2014 stal absolutním vítězem. Od roku 2020 spolupracuje s tělesem jako dirigent také Jan Svejkovský.

Důležité: 

  • Bez přestávky
  • Oděv: neformální
  • Nečíslované sezení bez přidělených míst, doporučujeme přijít o 20 min. dříve

Přehled varhanních koncertů v Praze