23.červen 2022 (čt)
20:00

Blues Brothers v Praze

Prague Proms Festival 2022

The Loop Jazz Club - Studio Gallery | Jazzová hudba

60 minut | Není k dispozici

Tato akce již není dostupná.

Tato akce již proběhla. Neváhejte a vyberte si jinou akci z naší nabídky. Můžete k tomu použít odkazy níže, nebo naše přehledné vyhledávání.

Kam jít?

Zobrazit detail
Datum: 23. června 2022 | 20:00 (čt)
Místo: The Loop Jazz Club - Studio Gallery
Délka: 60 minut
Stav: Není k dispozici
Sleva pro skupinu
Vstupenka v mobilu

Známé sklad­by z ame­ric­ké­ho hu­deb­ní­ho ko­me­di­ál­ní­ho filmu z roku 1980 The Blues Bro­thers re­ži­sé­ra Johna Lan­di­se

Praž­ský The Loop Jazz Club Hos­ti­vař uvede další z mnoha za­jí­ma­vých kon­cer­tů. Ten­to­krát bude Stu­dio Galle­ry hos­tit slav­ný sbor Je­re­my Win­ston Cho­ra­le pod ve­de­ním di­ri­gen­ta Je­re­my Scot­ta Win­sto­na. Go­spe­lo­vou ikonu, která ně­ko­li­krát při­ja­la po­zvá­ní do Bí­lé­ho domu, aby vy­stou­pi­la na osob­ní přání ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Ba­rac­ka Obamy a jeho man­žel­ky Mi­chelle.

Za do­pro­vo­du čes­ké­ho The Loop Jazz Or­chest­ra spo­leč­ně za­hra­jí Sweet Home Chi­ca­go, Gimme Some Lovin', Che­a­per to Keep Her nebo John the Re­ve­la­tor. V kom­bi­na­ci se sbo­rem Je­re­my Win­ston Cho­ra­le půjde jistě o ne­o­by­čej­ný zá­ži­tek. V pro­slu­lých skladbách do­sta­nou totiž pro­stor též só­lis­té ze sboru – Can­da­ce Potts, La­Von­te Heard a Wil­li­am Ram­sey.

Program:

 • Soul Man, Isaac Hayes, David Porter
 • She Caught The Katty, Taj Mahal, Yank Rachell
 • Shake A Tail Feather, Otha Hayes, Andre Williams, Verlie Rice
 • Sweet Home Chicago, Robert Johnson
 • Respect, Otis Redding
 • Gimme Some Lovin’, Steve Winwood, Muff Winwood, Spencer Davis
 • 634-5789, Steve Cropper, Eddie Floyd
 • Peter Gunn Theme, Henry Mancini
 • Born In Chicago, Nick Gravenites
 • Funky Nassau, Tyrone Fitzgerald, Raphael Munnings
 • Minnie The Moocher, Cab Calloway, Irving Mills
 • The Old Landmark, Adeline M. Brunner
 • Who’s Making Love, Homer Banks, Bettye Crutcher, Don Davis and Raymond Jackson
 • Going Back To Miami, Wayne Cochran
 • Think, Teddy White, Aretha Franklin
 • How Blue Can You Get, Jane Feather
 • Everybody Need Somebody, Jerry Wexler, Bert Berns, Solomon Burke
 • Riders in the Sky, Stan Jones

Účinkující:

Candace Potts, LaVonte Heard,
William Ramsey
- sólový zpěv
Jeremy Scott Winston - dirigent
Jeremy Winston Chorale
The Loop Jazz Orchestra

Důležité:

Jazzové večery v Praze

Podobné akce